VCCI - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Với Quyết định số 2177/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 123/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thông tin Kinh tế

Xuất khẩu nông sản 10 tháng đạt 12,5 tỷ USD

Bộ NN&PTNT cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 2,75 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Văn bản, chính sách mới

VCCI - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Với Quyết định số 2177/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 123/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp và Hội nhập

Xu hướng mở ra cơ hội xuất khẩu

Chia sẻ tại hội thảo “Đón làn sóng công nghệ số: DNNVV Việt Nam đã sẵn sàng?” diễn ra ngày 2/11 tại TPHCM, nhiều DNNVV cho biết, việc ứng dụng công nghệ số hiện đại đã giúp họ tăng doanh thu và giảm chi phí bán hàng, mở ra các cơ hội xuất khẩu.

Dự thảo mới cập nhật