Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sáng 9.10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của QH, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tư tới. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung sửa đổi các quy định về cơ chế thu hồi đất; hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất; nguyên tắc xác định giá đất; thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng ở nước ngoài để vay vốn; giải quyết tranh chấp đất đai... Tuy nhiên, từ góc nhìn của các doanh nghiệp, các chuyên gia pháp lý và các hội nghề nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa đáp ứng được yêu cầu sửa đổi toàn diện Luật Đất đai năm 2003 và chưa đáp ứng được các yêu cầu của Hội nghị Trung ương 5 đối với việc sửa đổi pháp luật về đất đai. Một số ý kiến nhấn mạnh: trong khi vẫn giữ nguyên các tồn tại, vướng mắc của Luật hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi cũng chưa đưa ra được quy định mang tính đột phá nào, thậm chí có những quy định nếu được chấp nhận thì không những không làm giảm tham nhũng mà ngược lại sẽ là cơ hội cho tham nhũng trong lĩnh vực đất đai gia tăng. Các ý kiến này đề nghị, Luật Đất đai sửa đổi phải xác định đất đai vừa là tài nguyên vừa là tài sản, là nguồn lực quý báu cho phát triển, do đóá, việc sử dụng đất phải hiệu quả, tiết kiệm, hài hòa các lợi ích, làm cho dân giàu, nước cũng giàu, xã hội công bằng và quyền sử dụng đất của người dân được luật pháp bảo vệ; đồng thời, phải ngăn chặn các kẽ hở tạo điều kiện cho nạn lạm quyền, lãng phí và tham nhũng phát sinh. 

Đề cập đến quy định về quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật sửa đổi được thiết kế theo hướng tăng thêm rất nhiều quyền hạn cho Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó là nhiều quy định của dự thảo Luật được giao cho Chính phủ và các bộ hướng dẫn chi tiết. Điều này có thể sẽ dẫn đến tình trạng luật đã được sửa đổi nhưng những vướng mắc vẫn không giải quyết được vì còn phải chờ văn bản hướng dẫn. Trên thực tế, Luật Đất đai hiện hành cũng đang giữ kỷ lục về số lượng văn bản hướng dẫn thực thi vừa đồ sộ, vừa chồng chéo, vừa tự mâu thuẫn với nhau. Các ý kiến này đề nghị, không nên lẫn lộn giữa vai trò quản lý của nhà nước đối với đất đai (với tư cách là một tài nguyên) với vai trò làm đại diện sở hữu toàn dân về đất đai. Theo đó, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đại diện sở hữu toàn dân về đất đai chỉ bao gồm 1 quyền là: quyết định giao và thu hồi quyền sử dụng đất khi vi phạm hoặc hết hạn giao và trách nhiệm; và 1 trách nhiệm là: bảo vệ đất đai sở hữu toàn dân không bị xâm phạm và dùng sai mục đích. Quyền thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng không thuộc quyền đại diện sở hữu toàn dân mà là quyền quản lý của Nhà nước đối với tài nguyên đất đai.

B. Long
Nguồn: Báo Đại biểu nhân dân